Stichting Concerten op de Deel

Stichting Concerten op de Deel biedt een podium aan jong muzikaal talent, waarbij het educatieve aspect een grote rol speelt. Dit podium is de Deel van Landgoed Anderstein. Zo’n zes keer per jaar worden hier concerten of andere culturele evenementen georganiseerd, met altijd de muziek in de hoofdrol. Vanuit de regio maar ook buiten die grenzen komen liefhebbers naar deze bijzondere zondagmiddag concerten, waarbij na het concert altijd een glas wordt geschonken en er mogelijkheid is om met de musici te spreken. Een concert voor kinderen waarbij het educatieve karakter een duidelijke rol speelt is een vast onderdeel van het jaarprogramma.

De locatie van de concerten is de Deel van Landgoed Anderstein in Maarsbergen.
De Deel van Anderstein biedt plaats aan 100 concertbezoekers en heeft de beschikking over een prachtige vleugel. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie vrijwilligers en organiseert alle evenementen. Er zijn verder geen commissies. Het bestuur streeft naar redelijke toegangsprijzen. Dat wordt gerealiseerd door inkomsten uit kaartverkoop (circa 75%) en uit subsidie en sponsoring (circa 25%). Dit laatste punt vraagt permanente aandacht.

Podium voor Talent

De concerten op de Deel worden sinds 2002 georganiseerd. In de loop der jaren is een imposant aantal musici en literatoren te gast geweest op dit podium. Bij onze keuze van uit te nodigen musici leggen we het accent op hoge kwaliteit, veelzijdigheid en jong talent. Het seizoen wordt in oktober feestelijk geopend met een bijzonder programma. Dit kan zijn door de samenstelling van het ensemble, dan wel door een opvallende muziekkeuze.

Waardeert u onze concerten en wilt u ons werk steunen?
Vult u dan via onderstaande link het contactformulier in. Aleid van Beuningen neemt dan contact met u op voor een kennismaking.

Steun Muziek op de Deel

Fondsenwerving

De fondsenwerving gebeurt door een aantal regionaal gerichte stichtingen aan te schrijven en enthousiast te maken voor het jaarprogramma. Hierbij worden de statuten en het Uittreksel uit het KvK register toegevoegd, alsmede een financiële begroting voor het programmajaar waarvoor aangevraagd wordt. De fondsen die geworven worden, komen geheel ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Naast de inkomsten uit recettes komen de geworven fondsen geheel ten goede aan de kosten die de stichting maakt voor zes concerten (honoraria musici en overige kosten). De organisatie doet zijn werk geheel belangeloos. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal dus ook geen beheer kunnen uitoefenen over vermogen.

Delen